Stort biologisk mangfold

Østensjøvannområdet har et stort biologisk mangfold. Det er registrert over 3000 arter her. Det aller største mangfoldet finner vi blant insektene, med ca. 2000 arter.

Fuglene trekker mange fugleinteresserte til Østensjøvannet. Det er registrert over 230 forskjellige fuglearter i dette lille området. Tatt i betraktning størrelse og beliggenhet, er dette tallet meget høyt. Rundt 40 av disse hekker her hvert år.

Besøkssenteret på Bakkehavn

Mye av undervisningen ved besøkssenteret foregår utendørs, men dagen starter gjerne i undervisningslokalene på Bakkehavn, sør for Østensjøvannet. Her har vi også en innendørs utstilling om våtmark.

Informasjon

Vårt besøkssenter har to avdelinger, en ved Østensjøvannet i Oslo og en på Fornebu i Bærum. Ved begge avdelingene arrangerer vi spennende aktiviteter for hele familien, og vi tilbyr undervisning for barnehager, skoler og andre interesserte grupper.

Begge våre avdelinger er miljøsertifisert.

Avdeling Østensjøvannet

Enebakkveien 278B, 1187 Oslo

Avdeling Lilløyplassen

Tornsangerveien 27, 1360 Fornebu