Stort biologisk mangfold

Østensjøvannområdet har et stort biologisk mangfold. Det er registrert ca. 3000 arter her. Det aller største mangfoldet finner vi blant insektene, med ca. 2000 arter.

Fuglene trekker mange fugleinteresserte til Østensjøvannet. Det er registrert 230 forskjellige fuglearter i dette lille området. Tatt i betraktning størrelse og beliggenhet, er dette tallet meget høyt. Rundt 40 av disse hekker her hvert år.

Besøkssenteret på Bakkehavn

Mye av undervisningen ved besøkssenteret foregår utendørs, men dagen starter gjerne i undervisningslokalene på Bakkehavn, sør for Østensjøvannet. Her har vi også en innendørs utstilling om våtmark.

Informasjon

Vårt besøkssenter har to avdelinger, ett ved Østensjøvannet i Oslo og ett på Fornebu i Bærum kommune. Ved begge avdelinger arrangerer vi spennende aktiviteter for hele familien, og vi tilbyr undervisning for skolen, lærere og andre som underviser i biologi, naturfag og annen naturkunnskap.

Begge våre avdelinger er miljøsertifisert.

Avdeling Østensjøvannet

Enebakkveien 278A, 1187 Oslo

Avdeling Lilløyplassen

Oksenøyveien 100, 1366 Lysaker