Foto: Nina Frydenlund

Naturveiledning og undervisning

Ved begge våre avdelinger tilbyr vi naturveiledning og undervisning for barnehager, skoleklasser, universiteter, høyskoler og lærere. Vi tar også imot bedrifter, foreninger og andre som er interessert i å oppleve og lære mer om naturen. Hos oss kan barna lære om hva som kjennetegner de ulike årstidene, bli kjent med livet i Østensjøvannet og livet i fjæra, samt lære mer om hvorfor våtmarkene er så viktige og spesielle.

Vi underviser innen naturfag og biologi, særlig om temaer knyttet til våtmark, biologisk mangfold og bærekraftig utvikling. Vår undervisning er forankret i skolens læreplaner og barnehagens rammeplan. Vi har ferdiglagede opplegg dere kan delta på, eller vi kan skreddersy innhold etter deres ønsker. Vi har undervisningsavtaler med Oslo og Bærum kommuner, og tar også imot grupper fra andre kommuner.

Undervisningstilbud høst:                                             Undervisningstilbud vår:                                                    Undervisningstilbud barnehage:

Undervisningsopplegg for 1. og 2. trinn                                                Undervisningsopplegg for 1. og 2. trinn                                                      Undervisningsopplegg for barnehager

Undervisningsopplegg for 3. og 4. trinn                                               Undervisningsopplegg for 3. og 4. trinn

Undervisningsopplegg for 5. til 7. trinn                                                 Undervisningsopplegg for 5. til 7. trinn

Undervisningsopplegg for 8. til 10 trinn                                                Undervisningsopplegg for 8. til 10. trinn

 

Vi har også opplegg for barnehager, videregående samt andre grupper.

Ta gjerne kontakt på booking@vatmarkoslo.no hvis dere ønsker å komme på besøk!

Informasjon

Vårt besøkssenter har to avdelinger, en ved Østensjøvannet i Oslo og en på Fornebu i Bærum. Ved begge avdelingene arrangerer vi spennende aktiviteter for hele familien, og vi tilbyr undervisning for barnehager, skoler og andre interesserte grupper.

Begge våre avdelinger er miljøsertifisert.

Avdeling Østensjøvannet

Enebakkveien 278B, 1187 Oslo

Avdeling Lilløyplassen

Tornsangerveien 27, 1360 Fornebu