Foto: Nina Frydenlund

Naturveiledning og undervisning

Ved begge våre avdelinger tilbyr vi naturveiledning og undervisning for barnehager, skoleklasser, universiteter, høyskoler og lærere. Vi tar også imot bedrifter, foreninger og andre som er interessert i å oppleve og lære mer om naturen.

Vi underviser innen naturfag og biologi, særlig om temaer knyttet til våtmark, biologisk mangfold og bærekraftig utvikling. Vår undervisning er forankret i skolens læreplaner og barnehagens rammeplan. Vi har ferdiglagede opplegg dere kan delta på, eller vi kan skreddersy innhold etter deres ønsker. Vi har undervisningsavtaler med Oslo og Bærum kommuner, og tar også imot grupper fra andre kommuner.

Undervisningstilbud i 2022:

1) Fuglenes verden. Bli kjent med både vanlige og sjeldne fugler i området.

2) Våtmarka – et supersystem! Hvorfor er våtmarkene så viktige og spesielle?

3) Vinternatur. Hva skjer med naturen på vinteren?

4) Vårtegn. Hva skjer med naturen på våren?

5) Livet i Østensjøvannet. Bli kjent dem alt det spennende som lever i Østensjøvannet.

6) Livet i fjæra. Hvem bor egentlig i sjøen der du bader?

7) Pøbelplanter og hagerømlinger. Gruppen får praktisk erfaring med å bekjempe svartelistede planter

8) Insektenes verden. Lær mer om det spennende livet til humler og andre insekter.

9) Biologisk mangfold og naturopplevelse. Bruk sansene mer aktivt og bli årvåken i naturen.

10) Friluftsliv. Lær mer om hvordan man skal ferdes ute i naturen. Eleven får prøve kart, kompass og lærer om sporløs ferdsel.

11) Sprø frø. Lær om frøenes unike tilpasninger og evne til å spre seg.

12) Sjøfugl. Bli kjent med de vanligste fugleartene på Fornebu.

 

Ta gjerne kontakt på post@vatmarkoslo.no hvis dere ønsker å komme på besøk!

Informasjon

Vårt besøkssenter har to avdelinger, en ved Østensjøvannet i Oslo og en på Fornebu i Bærum. Ved begge avdelingene arrangerer vi spennende aktiviteter for hele familien, og vi tilbyr undervisning for barnehager, skoler og andre interesserte grupper.

Begge våre avdelinger er miljøsertifisert.

Avdeling Østensjøvannet

Enebakkveien 278B, 1187 Oslo

Avdeling Lilløyplassen

Tornsangerveien 27, 1360 Fornebu