Foto: Nina Frydenlund

Naturveiledning og undervisning

Ved begge våre avdelinger tilbyr vi naturveiledning og undervisning for barnehager, skoleklasser, universiteter, høyskoler og lærere. Vi tar også imot bedrifter, foreninger og andre som er interessert i å oppleve og lære mer om naturen.

Vi underviser innen naturfag og biologi, særlig om temaer knyttet til våtmark, biologisk mangfold og bærekraftig utvikling. Vår undervisning er forankret i skolens læreplaner og barnehagens rammeplan. Vi har ferdiglagede opplegg dere kan delta på, eller vi kan skreddersy innhold etter deres ønsker. Vi har undervisningsavtaler med Oslo og Bærum kommuner, og tar også imot grupper fra andre kommuner.

Eksempler på undervisningstemaer:

1) Fugletur. Bli kjent med både vanlige og sjeldne fugler i området.

2) Våtmarka – et supersystem! Hvorfor er våtmarkene så viktige og spesielle?

3) Vinternatur. Hva skjer med naturen på vinteren?

4) Vårtegn. Hva skjer med naturen på våren?

5) Livet i Østensjøvannet. Bli kjent dem alt det spennende som lever i Østensjøvannet.

6) Livet i fjæra. Hvem bor egentlig i sjøen der du bader?

7) Biologisk mangfold, truede og invaderende arter. Gruppen får praktisk erfaring med å bekjempe svartelistede planter

8) Humler og andre insekter. Lær mer om det spennende livet til humler og andre insekter.

9) Praktisk skjøtsel av våtmarker

10) Kulturminner i Østensjøområdet miljøpark

11) Lærerkurs

 

 

Ta gjerne kontakt på post@vatmarkoslo.no hvis dere ønsker å komme på besøk!

 

Besøkssenteret er med i et nettverk for eksterne aktører i Den naturlige skolesekken. Den naturlige skolesekken er en nasjonale satsing som skal stimulere til utdanning for bærekraftig utvikling. Som deltakere i nettverket skal besøkssenteret være med på å utvikle prinsipper for samarbeid mellom eksterne aktører og skoler i arbeid med bærekraftig utvikling. Er din skole interessert i å samarbeide med oss om et prosjekt innenfor Den naturlige skolesekken? Ta kontakt.

Informasjon

Vårt besøkssenter har to avdelinger, ett ved Østensjøvannet i Oslo og ett på Fornebu i Bærum kommune. Ved begge avdelinger arrangerer vi spennende aktiviteter for hele familien, og vi tilbyr undervisning for skolen, lærere og andre som underviser i biologi, naturfag og annen naturkunnskap.

Avdeling Østensjøvannet

Enebakkveien 278A, 1187 Oslo

Avdeling Lilløyplasssen

Oksenøyveien 100, 1366 Lysaker