Foto: Nina Frydenlund

Høyt biologisk mangfold
Indre Oslofjord og Fornebu ligger i en region av Norge med høyt biologisk mangfold. Biologisk variasjon er noe av det viktigste å ta vare på for framtiden, og hos oss kan du være med å utforske nærområdene rundt Lilløyplassen.

 

Vernede områder
Enkelte arealer i indre Oslofjord er vernet. Arealene er beskyttet gjennom forskjellige typer vern. De vernede områdene på og rundt Fornebu er:

Storøykilen natureservat, Langskjær (Badeskjær) naturreservat, Lilløya naturreservat, Torvøya og Bjerkholmen naturreservater, Koksa naturreservat, Alv sjøfuglreservat, Sandholmen sjøfuglreservat, Ytre Vassholmen sjøfuglreservat, Møkkalassene sjøfuglreservat, Lagmannsholmen sjøfuglreservat, Selskjær fuglefredningsområde, Dokkskjæret (Amerikaskjær) biotopsvernområde

Informasjon

Vårt besøkssenter har to avdelinger, ett ved Østensjøvannet i Oslo og ett på Fornebu i Bærum kommune. Ved begge avdelinger arrangerer vi spennende aktiviteter for hele familien, og vi tilbyr undervisning for skolen, lærere og andre som underviser i biologi, naturfag og annen naturkunnskap.

Begge våre avdelinger er miljøsertifisert.

Avdeling Østensjøvannet

Enebakkveien 278A, 1187 Oslo

Avdeling Lilløyplassen

Oksenøyveien 100, 1366 Lysaker