Opplegget tar utgangspunkt i naturen rundt Østensjøvannet i Oslo – for å forklare hvordan byer og mennesker preger og forvalter det biologiske mangfoldet i og rundt storbyene. Gjennom samarbeid, kreativitet og kritisk tenking skal elevene blant annet utforske og kartlegge artene som trives i nærmiljøet, bli kjent med trusler mot det biologiske mangfoldet, samt få kjenne på arealforvaltningens mange og vanskelige dilemmaer.

• Samarbeide i grupper for å kartlegge planter, sopp, lav, insekter og virveldyr i nærmiljøet ved hjelp av en tilpasset ruteanalyse, artsjakt og håndbøker.

• Gjennomgang av arters imponerende tilpasninger til urbanisering; hvilke arter kan og kan ikke overleve i det travle bylivet?

• Utforske trusler mot bærekraftige økosystemer og biologisk mangfold, samt bli kjent med hvordan lokalt, globalt og tverrfaglig samarbeid er nødvendig for å ivareta naturressurser for fremtiden.

• Gruppene skal få prøve seg som arealforvaltere i Oslo kommune, og må samarbeide for å ivareta både naturens og menneskers interesser underveis i byutviklingen.

Varighet: ca. 3 timer

Sted: Østensjøvannet i Oslo

Les mer om våre undervisningsopplegg her

Ta kontakt med oss for å bestille dette undervisningsopplegget i skjemaet under eller pr. epost til post@vatmarkoslo.no

  Informasjon

  Vårt besøkssenter har to avdelinger, en ved Østensjøvannet i Oslo og en på Fornebu i Bærum. Ved begge avdelingene arrangerer vi spennende aktiviteter for hele familien, og vi tilbyr undervisning for barnehager, skoler og andre interesserte grupper.

  Begge våre avdelinger er miljøsertifisert.

  Avdeling Østensjøvannet

  Enebakkveien 278B, 1187 Oslo

  Avdeling Lilløyplassen

  Tornsangerveien 27, 1360 Fornebu