Hvordan kan plantene spre seg? Hvorfor dukker samme plante opp år etter år? Opplegget tar utgangspunkt i naturen i nærheten av senteret, og elevene får utforske og være aktive:

• 15-leken: Hvordan ser frøene til ulike planter ut? Gjettelek med elever og naturveileder.

• Frø-har’n: Hvordan spres frø med dyr? Frø som fester seg til pelsen til dyr illustreres med leken «har’n».

• Tegne og sanse: Elevene går sammen i grupper og presentere hvert sitt frø.

• Lag ditt eget frø: Elevene skal lage sitt eget frø med saks og papir.

Varighet: ca. 3 timer

Sted: Østensjøvannet i Oslo eller Lilløyplassen på Fornebu

Ta kontakt med oss for å bestille dette undervisningsopplegget i skjemaet under eller pr. epost til post@vatmarkoslo.no

  Informasjon

  Vårt besøkssenter har to avdelinger, en ved Østensjøvannet i Oslo og en på Fornebu i Bærum. Ved begge avdelingene arrangerer vi spennende aktiviteter for hele familien, og vi tilbyr undervisning for barnehager, skoler og andre interesserte grupper.

  Begge våre avdelinger er miljøsertifisert.

  Avdeling Østensjøvannet

  Enebakkveien 278B, 1187 Oslo

  Avdeling Lilløyplassen

  Tornsangerveien 27, 1360 Fornebu