Ta turen ut til vår avdeling på Fornebu, og bli kjent med sjøfuglene som lever ved Oslofjorden. Dagen vil blant annet inneholde:

● Forelesing om sjøfugl: Hvorfor er det så mange fuglearter på Fornebu? Hvilke egenskaper er det viktig å ha for fugl som lever på eller ved vann? Vi har valgt ut ti fuglearter og går gjennom de viktigste kjennetegnene for disse og hvordan de er tilpasset et liv på eller ved fjorden.

● Innføring i bruk av kikkert før vi går til et utsiktspunkt der vi ser på sjøfugl. På vei til utsiktspunktet deltar elevene på en natursti.

● «Fugl i bolle»: en lek for å repetere kjennetegn på fuglene. Gjennom leken må elevene mime og uttrykke seg muntlig på en utfordrende måte.

Sted: Lilløyplassen på Fornebu

Varighet: ca. 3 timer

Les mer om våre undervisningsopplegg her

Ta kontakt med oss for å bestille dette undervisningsopplegget i skjemaet under eller pr. epost til post@vatmarkoslo.no

  Informasjon

  Vårt besøkssenter har to avdelinger, en ved Østensjøvannet i Oslo og en på Fornebu i Bærum. Ved begge avdelingene arrangerer vi spennende aktiviteter for hele familien, og vi tilbyr undervisning for barnehager, skoler og andre interesserte grupper.

  Begge våre avdelinger er miljøsertifisert.

  Avdeling Østensjøvannet

  Enebakkveien 278B, 1187 Oslo

  Avdeling Lilløyplassen

  Tornsangerveien 27, 1360 Fornebu