Opplegget tar utgangspunkt i artsrike naturområder i nærheten av senteret. Her vil elevene lære om den viktige jobben de ulike nedbryterne gjør i naturen rundt oss. Elevene lærer om den gamle skogen, rødlistearter, sopp, og hvorfor alle disse elementene er viktige for at vi får jord og ren luft. De vil også få kunnskap om menneskelig bruk av og påvirkning på natur. Dagen vil inneholde:

• Forelesning inne på senteret. Temaer som blir tatt opp er blant annet stoffenes kretsløp i naturen, hvilke artsgrupper som fungerer som nedbrytere, eksempler på spennende rødlistearter vi kan finne i gammel skog, små og store eksempler fra soppriket, tap av biologisk mangfold, menneskers påvirkning på naturen.

• Utendørs aktivitet der elevene deles inn i lag og skal finne poster med oppgaver knyttet til temaet for dagen.

• Tur til et skogsområde med mange nedbrytere der vi snakker om det vi observerer.

• Artsjakt: elevene blir delt i grupper og skal finne ulike nedbrytere.

• Presentasjon og oppsummering: gruppene skal presentere funnene sine og noen viktige elementer i energikretsløpet i naturen.

Sted: Østensjøvannet i Oslo eller Lilløyplassen på Fornebu.

Varighet: ca. 3 timer

Ta kontakt med oss for å bestille dette undervisningsopplegget i skjemaet under eller pr. epost til post@vatmarkoslo.no

  Informasjon

  Vårt besøkssenter har to avdelinger, en ved Østensjøvannet i Oslo og en på Fornebu i Bærum. Ved begge avdelingene arrangerer vi spennende aktiviteter for hele familien, og vi tilbyr undervisning for barnehager, skoler og andre interesserte grupper.

  Begge våre avdelinger er miljøsertifisert.

  Avdeling Østensjøvannet

  Enebakkveien 278B, 1187 Oslo

  Avdeling Lilløyplassen

  Tornsangerveien 27, 1360 Fornebu