I dette opplegget utforsker vi de spennende dyrene som lever i strandsonen og ser hvordan de er tilpasset miljøet rundt seg.

• Tur i strandsonen der vi med ulike metoder samler inn og studerer forskjellige arter fra de øverste meterne under overflaten.

• Elevene får studere og beskrive et utvalg av dyrene (krepsdyr, bløtdyr, beinfisk osv.).

• Naturveilederen forteller om tilpasninger til livet rett under havoverflaten, for eksempel hva dyrene spiser og hva de må beskytte seg mot.

• Foredrag: Hvilke dyregrupper finner vi i havet? Hva kjennetegner de ulike dyrene? Hvordan avhenger de av hverandre? Hvilke trusler står livet i havet overfor? Vi bruker både dyr vi har samlet inn og andre dyr som eksempler.

Sted: Lilløyplassen på Fornebu

Varighet: cirka 3 timer

Tidsrom: april – oktober

Booking for 1.-4. trinn:

Booking for 5.-10. trinn:

Fant du ikke riktig alternativ? Kontakt oss i skjemaet under med deres ønsker.

   

  Informasjon

  Vårt besøkssenter har to avdelinger, en ved Østensjøvannet i Oslo og en på Fornebu i Bærum. Ved begge avdelingene arrangerer vi spennende aktiviteter for hele familien, og vi tilbyr undervisning for barnehager, skoler og andre interesserte grupper.

  Begge våre avdelinger er miljøsertifisert.

  Avdeling Østensjøvannet

  Enebakkveien 278B, 1187 Oslo

  Avdeling Lilløyplassen

  Tornsangerveien 27, 1360 Fornebu