Elevene får først en innføring i den spesielle naturen rundt Østensjøvannet eller på Fornebu, hvorfor det er så mange arter som lever der, samt de viktigste truslene naturen står overfor. Vi har en diskusjon om hva elevene tenker rundt sitt eget forhold til natur og naturopplevelser og hvordan dette kan påvirke et miljøengasjement. Deretter lærer elevene å bruke sansene aktivt for å bli mer årvåkne i naturen. Vi går en tur i området og naturveileder viser både truede og uønskede arter. Elevene lærer å kjenne igjen lyden av noen av de vanligste fuglene og vi ser etter spor og sportegn.

Varighet: ca. 3 timer

Sted: Østensjøvannet i Oslo eller Lilløyplassen på Fornebu

Les mer om våre undervisningsopplegg her

Ta kontakt med oss for å bestille dette undervisningsopplegget i skjemaet under eller pr. epost til post@vatmarkoslo.no

  Informasjon

  Vårt besøkssenter har to avdelinger, en ved Østensjøvannet i Oslo og en på Fornebu i Bærum. Ved begge avdelingene arrangerer vi spennende aktiviteter for hele familien, og vi tilbyr undervisning for barnehager, skoler og andre interesserte grupper.

  Begge våre avdelinger er miljøsertifisert.

  Avdeling Østensjøvannet

  Enebakkveien 278B, 1187 Oslo

  Avdeling Lilløyplassen

  Tornsangerveien 27, 1360 Fornebu