Naturen vår går gjennom store forandringer gjennom året. Hvordan tilpasser dyr og planter seg de store forandringene? Og hvordan kan vi observere forskjellene? Gjennom lek, utforskning og spennende oppgaver oppdager vi årstidens særegenheter.

Opplegget må gjerne bookes flere ganger i ulike årstider for å se på endringene i naturen.

Typiske høstaktiviteter:

Opplegget vil variere noe etter været og hvor langt høsten har kommet. Noen aktiviteter gjøres med halv klasse. Da har vi planlagt lærerstyrte aktiviteter til den andre halvdelen. Noen av de mulige aktivitetene dagen kan inneholde er:

• Bladbingo: hvilke farger og former har bladene vi finner?

• Hvem flytter hvor om høsten? En lek der eleven skal plassere riktig dyr til riktig bosted om høsten. Hvilke strategier har de ulike dyrene når de forbereder seg til kaldere tider?

• Finne og tegne høstblader og andre høsttegn. Hva ser vi rundt oss som sier at sommeren er over og at det nærmer seg vinter? Lær også om hva som skjer ved nedbryting av døde planter og dyr. Hvor ender allting opp?

• Sankelek: lignende regler som «fisken i det røde hav», men vi bruker høsttegn og «høstdyr» som frikort.

Typiske vinteraktiviteter:

• Hvilke spor hører til hvilke dyr? Elevene leker og lærer sportegn man kan se etter i naturen på vinteren.

• Nærnaturen utforskes ved hjelp av en naturbingo

• Elevene er kreative og lager/tegner dyrespor

• Vinternaturleker som f.eks «alle mine dyr kom hjem»

• Foring av fugl

Typiske vår-/sommeraktiviteter:

Vi leter etter insekter og andre småkryp som kommer fram om våren og sommeren.

Vi ser på samspillet mellom pollinerende insekter og blomsterplanter.

Varighet: ca. 3 timer

Sted: Østensjøvannet i Oslo eller Lilløyplassen på Fornebu, eventuelt på annet egnet sted.

Les mer om undervinsingsoppleggene våre her

Fant du ikke riktig alternativ? Kontakt oss i skjemaet under med deres ønsker.

  Informasjon

  Vårt besøkssenter har to avdelinger, en ved Østensjøvannet i Oslo og en på Fornebu i Bærum. Ved begge avdelingene arrangerer vi spennende aktiviteter for hele familien, og vi tilbyr undervisning for barnehager, skoler og andre interesserte grupper.

  Begge våre avdelinger er miljøsertifisert.

  Avdeling Østensjøvannet

  Enebakkveien 278B, 1187 Oslo

  Avdeling Lilløyplassen

  Tornsangerveien 27, 1360 Fornebu