Meny

Formidling og undervisning ved to avdelinger

Vårt besøkssenter har to avdelinger, ett ved Østensjøvannet i Oslo og ett på Fornebu i Bærum kommune.

Bildetekst

Ved begge avdelinger arrangerer vi spennende aktiviteter for hele familien, og vi tilbyr undervisning for skolen, lærere og andre som underviser i biologi, naturfag og annen naturkunnskap.

Vi underviser innen naturfag og biologi, særlig om temaer relatert til våtmark, naturvern og biomangfold. Vår undervisning er forankret i skolens læreplaner, og senteret samarbeider med og underviser for skoler i Oslo og Bærum kommuner.

Eksempler på tema for undervisning:

  1. Fugletur i området
  2. Praktisk skjøtsel av våtmarker
  3. Bli kjent med insektene
  4. Bli kjent med livet i Østensjøvannet
  5. Fremmede arter. Gruppen får være med på å bekjempe svartelistede plantearter
  6. Vinternatur. Hva skjer med naturen på vinteren?
  7. Kulturminner i Østensjøvannet miljøpark

Informasjon

Vårt besøkssenter har to avdelinger, ett ved Østensjøvannet i Oslo og ett på Fornebu i Bærum kommune. Ved begge avdelinger arrangerer vi spennende aktiviteter for hele familien, og vi tilbyr undervisning for skolen, lærere og andre som underviser i biologi, naturfag og annen naturkunnskap.

Begge våre avdelinger er miljøsertifisert.

Avdeling Østensjøvannet

Enebakkveien 278A, 1187 Oslo

Avdeling Lilløyplassen

Oksenøyveien 100, 1366 Lysaker