Meny

Formidling og undervisning ved to avdelinger

Vårt besøkssenter har to avdelinger, ett ved Østensjøvannet i Oslo og ett på Fornebu i Bærum kommune.

Bildetekst

Ved begge avdelinger arrangerer vi spennende aktiviteter for hele familien, og vi tilbyr undervisning for skolen, lærere og andre som underviser i biologi, naturfag og annen naturkunnskap.

Vi underviser innen naturfag og biologi, særlig om temaer relatert til våtmark, naturvern og biomangfold. Vår undervisning er forankret i skolens læreplaner, og senteret samarbeider med og underviser for skoler i Oslo og Bærum kommuner.

Eksempler på tema for undervisning:

  1. Fugletur i området
  2. Praktisk skjøtsel av våtmarker
  3. Bli kjent med insektene
  4. Bli kjent med livet i Østensjøvannet
  5. Fremmede arter. Gruppen får være med på å bekjempe svartelistede plantearter
  6. Vinternatur. Hva skjer med naturen på vinteren?
  7. Kulturminner i Østensjøvannet miljøpark

Informasjon

Vårt besøkssenter har to avdelinger, en ved Østensjøvannet i Oslo og en på Fornebu i Bærum. Ved begge avdelingene arrangerer vi spennende aktiviteter for hele familien, og vi tilbyr undervisning for barnehager, skoler og andre interesserte grupper.

Begge våre avdelinger er miljøsertifisert.

Avdeling Østensjøvannet

Enebakkveien 278B, 1187 Oslo

Avdeling Lilløyplassen

Tornsangerveien 27, 1360 Fornebu