Besøkssenter våtmark Oslo er ett av seks nasjonalt autoriserte våtmarkssentre. Vi formidler kunnskap om betydningen de sårbare våtmarkene har for biologisk mangfold, klima og oss mennesker. Vi har to avdelinger; en ved Østensjøvannet i Oslo og en på Fornebu i Bærum. Begge driver omfattende undervisning, spesielt rettet mot grunnskoler.

 

Disse autoriserte besøkssentrene har i fellesskap fått midler fra Sparebankstiftelsen DNB til et prosjekt for å øke kunnskap om og engasjement for våtmark, med barn og unge som målgruppe. Prosjektet, kalt Våtmarksløftet, skal innhente kunnskap og erfaringer og utvikle læringssystemer, utstyr til praktisk naturveiledning, digitale læringssystemer, undervisningsfilmer, utstillinger mm. Dagens unge blir fremtidens forvaltere av natur, og vi ønsker å lære dem å verdsette verdiene av våtmark og gjøre dem til ambassadører for bærekraftig naturforvaltning.

 

Stillingen vil være en del av de seks sentrenes samlede prosjektgruppe, men samtidig tett knyttet til Besøkssenter våtmark Oslo. Ansettelsen vil derfor bli sett i sammenheng med utvikling av øvrige stillinger og funksjoner ved senteret. Arbeidssted vil i utgangspunktet være ved avdelingen ved Østensjøvannet, med muligheter for hjemmekontor. Det er vårt håp å kunne tilby fortsatt ansettelse etter avsluttet engasjement. Ønsket tiltredelsestidspunkt er medio august.

 

Ønskede kvalifikasjoner:

 

Søknadsfrist: 28. mars

Søknad og CV sendes til perespen.fjeld@gmail.com

 

For nærmere informasjon om prosjektet, kontakt:

 

For informasjon om Besøkssenter våtmark Oslo, kontakt:

 

 

Informasjon

Vårt besøkssenter har to avdelinger, en ved Østensjøvannet i Oslo og en på Fornebu i Bærum. Ved begge avdelingene arrangerer vi spennende aktiviteter for hele familien, og vi tilbyr undervisning for barnehager, skoler og andre interesserte grupper.

Begge våre avdelinger er miljøsertifisert.

Avdeling Østensjøvannet

Enebakkveien 278B, 1187 Oslo

Avdeling Lilløyplassen

Tornsangerveien 27, 1360 Fornebu